loader

Newsletter Gift

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου
ΚΑΛΩΣ ήλθατε στο KatsochisHome.gr., το οποίο αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρείας μας KatsochisHome που εδρεύει στην Λάρισα επί της οδού Ρούσβελτ 36 ΤΚ 41222 εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης  ( ΑΦΜ:046831986  Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: 02602704000 )
).
Μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τα εμπορευόμενά προϊόντα της εταιρείας μας καθώς και να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως διαδικτυακές παραγγελίες των εν λόγω προϊόντων έχοντας πάντα άμεση επικοινωνία για την καλύτερη  εξυπηρέτηση από το προσωπικό της εταιρείας μας.

Αποδοχή Των ΌρωνΧρήσης
Ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος  διαδικτυακού τόπου καλείται να συμβουλευτεί και να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του KATSOCHISHOME.GR. Η περιήγηση και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή των όρων, καθώς κι την ευθύνη για τη τήρηση τους. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς οφείλει να απέχει από την χρήση του διαδικτυακού τόπου του KatsochisHome.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτή την εταιρεία. Οι όροι χρήσης και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο και διέπονται από αυτά.  
Με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία την ευθύνη των προς πώληση προϊόντων τη φέρει ο έμπορος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν στον εκάστοτε έμπορο και στη συνέχεια ο έμπορος να αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη (την εξακρίβωση την κάνει είτε το κατάστημα το ίδιο είτε ο κατασκευαστής/εισαγωγέας). Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής οφείλει το κατάστημα να τα αποζημιώσει τον πελάτη

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ιστότόπου μας ( κείμενα, φωτογραφίες., λογότυπα, γραφικά, πληροφορίες για προϊόντα) αποτελούν  πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από τις ισχύουσες και σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους. Οποιουδήποτε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού του παρόντος ιστότόπου χωρίς προηγούμενη ρητή (εγγράφως Συμφωνηθείσα) συγκατάθεση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους

Ευθύνη Εταιρείας
Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό μας τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Ωστόσο στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται ούτε δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε εκ παραδρομής καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων. Δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας {εξαιρούνται οι επιστροφές και οι αντικαταστάσεις προϊόντων} είτε αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ούτε εγγυάται ότι  δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως του διαδικτύου. Ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών που θα οφείλονται λάθη των δεδομένων τα οποία εισάγει ο χρήστης/πελάτης στις φόρμες παραγγελιών δεν φέρει η εταιρεία. Ακολούθως ευθύνη από  τυχόν απαιτήσεις Νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσεως ή ζημιάς {θετικής, ειδικής ή από θετικής}από χρήστες/πελάτες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας αποκλείεται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία επιφυλάσσει ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων της σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήσης/επισκέπτης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για :
1) παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
2) αποστολή, μετάδοση ή και δημοσίευση οποιοδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο η προκαλεί βλάβη στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο
3) αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει την ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
Η ευθύνη για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/πελάτη.
Οποιαδήποτε παράνομη χρήση του διαδικτυακού τόπου επιφέρει χωρίς καμία ειδοποίηση διακοπή στον χρήστη των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Ασφάλεια
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994).Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ,ώστε να εξασφαλίσουμε για τους χρήστες πελάτες της ιστοσελίδας μας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι ασφαλείς και απόρρητες και μας παρέχονται μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή και να λαμβάνουν ενημερωτικά email.
Όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται on line στην εταιρεία μας , καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται  από τον χρήστη/πελάτη είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Εάν δεν επιβάλλεται από νόμο ή από δικαστική απόφαση η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα πελατών της.

Ακύρωση Παραγγελιών
Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, καλώντας στο 2410621372 ή αποστέλλονται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Αναλόγως το στάδιο στο οποίο θα βρίσκεται η παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Τιμές προϊόντων
Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντα να διασφαλίζουμε τις διαδικασίες ώστε οι τιμές στην ιστοσελίδα μας να είναι πάντα ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιος λάθος σε τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε εφόσον το επιθυμείτε. Εάν δεν καταστεί εφικτό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε το ακριβές ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν σε λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα κι αν έχουμε στείλει Επιβεβαίωση Αποστολής) στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ αλλά δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής και αντικαταβολής, τα οποία υπολογίζονται χωριστά, ανάλογα με την αξία και τον τρόπο αποστολής/παραλαβής των παραγγελιών σας.

Πληροφοριες

Εταιρεία Πολιτική Επιστροφών Ποιοι είμαστε Όροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης Τρόποι Παραγγελίας Τρόποι Πληρωμής

Ειδοποιηση διαθεσιμοτητας